Inflammatory bowel disease (IBD) is een chronische ziekte waarbij ziektecontrole belangrijk is, zowel op korte als lange termijn. Non-respons – of dat nu primair of secundair is – beïnvloedt niet alleen de ziekteontwikkeling negatief, het heeft tevens een aanzienlijk effect op de kwaliteit van leven (QoL) van patiënten en dient dus vermeden te worden. Aanhoudende remissie vormt dan ook een belangrijk behandeldoel. Wat is de laatste stand van zaken in de wetenschap?