International intestinal ultrasonography curriculum – IBUS group

Van 5 tot 7 mei 2019 vond de workshop ‘An introduction to bowel ultrasound’ plaats in Tel Aviv, Israël. Deze workshop werd georganiseerd door International Bowel Ultrasound Group (IBUS). De IBUS is een non-profit organisatie opgericht in 2016 met als doel om het onderwijs, klinisch gebruik en onderzoek op het gebied van darmechografie (GIUS) te verbeteren.

Voordelen GIUS

GIUS is een techniek die steeds vaker gebruikt wordt voor de diagnose en vooral voor de follow-up van patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD). Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de mate van ontsteking zoals gemeten door GIUS goed correleert met klinische ziekteactiviteit en nog belangrijker, met endoscopische ziekteactiviteit. Daarbij heeft GIUS als voordeel dat het non-invasief is, geen darmvoorbereiding behoeft en dat het als point-of-care tool gebruikt kan worden. GIUS kan worden gebruikt in aanvulling op de huidige monitoringtools, zoals calprotectine en CRP, waarbij de toegevoegde waarde van GIUS is dat de ernst en de lokalisatie van de ontsteking beter in beeld kunnen worden gebracht. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om het effect van de behandeling te monitoren en om complicaties – zoals abcessen en stenosen – vast te leggen.

Echter, zoals bij vele diagnostische onderzoeken het geval is, is de betrouwbaarheid van de bevindingen sterk afhankelijk van degene die het onderzoek uitvoert. Het is daarom van groot belang om te weten wat je meet bij GIUS. Tijdens de IBUS workshop werden de deelnemers onderwezen in de techniek en achtergrond van GIUS door een groep internationale experts.

Opbouw van de workshop

Dag 1 stond in het teken van het leren omgaan met het echoapparaat en het verrichten van darmechografie bij gezonde vrijwilligers. Ook werd er onderwezen in het technische aspect van de metingen. Op dag 2 lag de focus op mogelijke bevindingen in patiënten met IBD, zowel met de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa, en op het herkennen van complicaties, zoals stricturen en fistels. Op dag 3 vond de theorie- en praktijktoets plaats en was er mogelijkheid om met de experts van gedachten te wisselen over hoe men een eigen point-of-care echo praktijk kan opzetten.

Vervolg

Na het afronden van deze workshop kunnen deelnemers zich opgeven voor ‘Module 2: Hands on training’. Tijdens deze training mogen deelnemers 4 weken meelopen in een IBUS expert centrum, om de GIUS techniek goed onder de knie te krijgen. Deelnemers worden geacht in die periode ongeveer 40 darmecho-onderzoeken te verrichten. Hierna volgt nog een laatste toets tijdens het jaarlijkse ECCO-congres.

wbibd-echografie-cursus

 

 

De workshops van de IBUS worden tweemaal per jaar gehouden, telkens in een ander expertisecentrum. Kijk voor meer informatie op https://ibus-group.org/education/.

 

Elsa van Wassenaer, arts-onderzoeker kinder-MDL (Amsterdam UMC) volgde deze workshop in mei 2019 en schreef daarover dit verslag voor Wij Behandelen IBD.